11. 8. 2013

výstavy/
Jan Křížek ve Valdštejnské jízdárně

V každé soše, kresbě, malbě či koláži Jana Křížka je člověk. Člověk charakteristický a zároveň člověk archetypální. Jak málo stačí k vyjádření charakteru a naopak kolika podob může nabývat archetyp.

Jan Křížek byl outsider. Krátké nedokončené studium na akademii, návštěva Francie, která se změnila v trvalý pobyt, život na hranici chudoby – ryzí život, v pravém to slova smyslu. Křížkova tvorba, tedy jeho řešení "problému" pravdivého zachycení člověka, mu byla vším. Cesta byla důležitější než cíl; Křížek většinu svých hotových děl zničil, byť mnohdy kvůli nedostatku materiálu či existenčním problémům. Nicméně ve chvíli, kdy byl jeho "problém" vyřešen, tvorby zanechal, postavil si drobnou chatu na venkově a zbytek života strávil pěstováním včel.

Jeho pozice v ústraní a soustředění se na jediné celoživotní téma – jeho "problém" – je tím nejpodstatnějším a zvláště v dnešní uspěchané době nejdůležitějším, čím by měla Křížkova retrospektiva návštěvníka zaujmout. Bohužel celkové pojetí výstavy rozbíjí jeho dílo a životní pouť do krátkých životních etap. Ty jsou většinou vymezeny několika výstavami, na kterých se Křížkovo dílo ocitlo v sousedství děl nejvýznamnějších umělců tehdejší Paříže a tedy celého uměleckého světa. Nemohu se však ubránit pocitu, že tyto momenty měly na jeho celoživotní tvorbu menší vliv, než aby bylo nutno výstavu prostorově rozčlenit do soustavy malých uzavřených kójí a v jejím podtitulu uvádět "umělecká Paříž 50. let". Poněkud křečovitá honba za světovostí, násilná snaha Křížka vtlačit tam, kde nikdy nebyl, nebo si tam pobyl jen krátce.

Myslím si, že ke Křížkovu dílu si každý musí najít svou vlastní cestu, vnímat ho sám, oproštěn od okolního balastu – ostatně tak, jak to vyjádřil sám autor v citátu, který je k přečtení hned za vstupními dveřmi do expozice. Vhodné je jít retrospektivně. Začít filmovým dokumentem, v němž o Křížkovi hovoří jeho žena Jiřina – a po němž jsem byl vnímání jeho tvorby otevřen zcela jinak, než po seznámení se s jeho životem z jiných zdrojů.

To, že je tvorba Jana Křížka na výstavě představena spolu s několika díly jeho současníků, jako byl například Picasso, opravdu podstatné není. Holt, Národní galerie návštěvníky nějak nalákat musí...

www.jankrizek.cz